Στόχοι

 • Η φιλοσοφία της Γελαστής Φράουλας είναι να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα όπου οι μαθητές, οι γονείς και το προσωπικό αισθάνονται άνετα να εκφράζονται με θετικό τρόπο, όπου αισθάνονται ότι επιβεβαιώνονται για το ποιοι είναι και τι έχουν να πουν. Παρέχουμε ένα περιβάλλον που προάγει την ακεραιότητα και την ειλικρίνεια σε κάθε επίπεδο. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από το παιχνίδι και την ανακάλυψη εννοιών που είναι αποτέλεσμα της περιέργειάς τους.
  Ενίσχυση των δυνατών σημείων κάθε παιδιού

  Αξιοποίηση των δυνατοτήτων με πρόκληση και ενθάρρυνση.

  Προωθούμε τις ατομικές δυνάμεις και τα ταλέντα του παιδιού και το βοηθάμε να αναπτύξει τις δικές του ικανότητες. Με αυτόν τον τρόπο, το παιδί συνειδητοποιεί τις δυνατότητές του και συμμετέχει με ενθουσιασμό στην επίτευξη των στόχων του.

  Μαθαίνω πώς να μαθαίνω

  Απόκτηση δεξιοτήτων μέσω ατομικών στρατηγικών μάθησης.

  Διδάσκουμε στο παιδί πώς να μάθει να μαθαίνει με επιτυχία και το υποστηρίζουμε μέσα από τη δική του ατομική μαθησιακή διαδικασία. Το παιδί αποκτά έτσι στρατηγικές μάθησης που του επιτρέπουν να ερμηνεύει πληροφορίες και να αναπτύσσει δεξιότητες ανεξάρτητα.

  Ζωντανή δημιουργικότητα

  Πρωτότυπη σκέψη και καινοτομία.

  Εμπνέουμε το παιδί να ακολουθήσει νέα και δημιουργικά μονοπάτια, αναδεικνύοντας έτσι το πνεύμα καινοτομίας και θάρρους του. Ως αποτέλεσμα το παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του και νέους τρόπους δημιουργίας, καθώς και πώς να αμφισβητεί τα αποδεκτά πρότυπα και να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες.

  Περιέργεια

  Αναζωπυρώνουμε και υποδαυλίζουμε τη φωτιά του ενθουσιασμού για δια βίου μάθηση. Το παιδί θα διατηρήσει αυτή την περιέργεια για όλη του τη ζωή και την ευχαρίστηση της εξερεύνησης.

  Ολιστική εκπαίδευση

  Συστημική σκέψη και δράση.

  Είμαστε προσανατολισμένοι στην ευημερία του παιδιού και στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Η μάθηση και η ανάπτυξη του παιδιού βασίζονται στην ολιστική, στοιχειώδη εκπαίδευση.

  Ευτυχισμένα παιδιά

  Μάθηση και ανάπτυξη με αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα.

  Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε την ανάπτυξη του παιδιού, ώστε να εξελιχθεί σε ένα υπεύθυνο, γεμάτο αυτοπεποίθηση και ευτυχισμένο νεαρό άτομο. Το παιδί αναπτύσσει με αυτόν τον τρόπο αυτοπεποίθηση και ανακαλύπτει τι σημαίνει να είσαι πολύτιμο μέλος της κοινωνίας.