Προπαιδικό τμήμα

 • Στο προπαιδικό τμήμα της Γελαστής Φράουλας τα παιδιά απολαμβάνουν ολόκληρο τον κόσμο ως παιδική χαρά. Η τάξη δίνει στις εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να δεθούν και να αναπτύξουν εμπιστοσύνη με τα μικρά παιδιά.

  Μαθησιακή προσέγγιση

  Ανάπτυξη ανεξαρτησίας μέσω της ανακάλυψης του κόσμου γύρω τους και της ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

  Γνωστική ανάπτυξη

  Αυξημένη κατανόηση του περιβάλλοντός τους, καθώς αρχίζουν να σκέφτονται κριτικά και δημιουργικά.

  Γλωσσική ανάπτυξη

  Οι αποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητες αναπτύσσονται καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν ήχους, εκφράσεις, γλώσσα του σώματος και τελικά προφορικό λόγο, ενώ ανταποκρίνονται και κατανοούν τους άλλους.

  Σωματική ανάπτυξη

  Τα παιδιά εξασκούνται στο συντονισμό και τον έλεγχο των μεγάλων και μικρών μυϊκών κινήσεων, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν την κατανόηση των εννοιών της υγείας και της ασφάλειας.

  Κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη

  Ανάπτυξη κατανόησης των συναισθημάτων τους και των σχέσεών τους με άλλους, όπως η οικογένεια, οι φίλοι και τα μέλη της κοινότητας- ανακάλυψη του τρόπου αλληλεπίδρασης με τους άλλους, αυξάνοντας παράλληλα την αυτογνωσία τους.