Ξένες γλώσσες

  • Δεν υπάρχει καλύτερη εποχή για να μάθουν γλώσσες τα παιδιά από τις πρώτες 2000 ημέρες της ζωής τους. Μέσα από τη εκμάθηση ξένων γλωσσών από τη βρεφική ηλικία τα παιδιά μαθαίνουν αβίαστα να παράγουν τους ήχους και να αντιλαμβάνονται τη γραμματική που απαιτεί κάθε μια γλώσσα ξεχωριστά. Όταν μάλιστα η πρώτη επαφή με μια ξένη γλώσσα γίνεται με οδηγό τη βιωματική μάθηση , τα παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας τα συναισθήματα και τις αισθήσεις τους. Στο σχολείο μας διδάσκονται αγγλικά και γαλλικά σε εβδομαδιαία βάση.

    Στη Γελαστή Φράουλα, οι μαθητές δεν αποστηθίζουν απλώς λεξιλόγιο. Αρχίζουν να μαθαίνουν αγγλικά και γαλλικά χρησιμοποιώντας ένα σύστημα εκμάθησης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας που εστιάζει στον μαθητή και βασίζεται στην αντίστοιχη εκπαιδευτική παιδαγωγική και τις βέλτιστες πρακτικές.

    Μερικά από τα οφέλη της εκμάθησης ξένων γλωσσών από την προσχολική ηλικία περιλαμβάνουν: καλύτερη συγκέντρωση, αναλυτικές ικανότητες και ικανότητα πολλαπλών εργασιών. Τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν νωρίτερα από τους μονόγλωσσους μαθητές, έχουν αυξημένη αίσθηση αυτοεκτίμησης και ταυτότητας, έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν στο εξωτερικό και να μάθουν άλλες ξένες γλώσσες αργότερα στη ζωή τους, απολαμβάνουν την έκθεση σε περισσότερους από έναν πολιτισμούς, γεγονός που οδηγεί σε μια παγκόσμια προοπτική.