Μουσική (Σύστημα Orff)

 • Στη Γελαστή Φράουλα, το προσεκτικά οργανωμένο πρόγραμμα μουσικής βοηθά το παιδί σας να αποκτήσει όλα τα πλεονεκτήματα της μουσικής εκπαίδευσης.  Με το σύστημα Orff δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να μαθαίνουν για τη μουσική νωρίς στη ζωή τους. Αυτό είναι και το κλειδί για τη δημιουργία καλύτερης μνήμης, εκπαιδευμένου μυαλού και ακαδημαϊκής επιτυχίας.

  Η μέθοδος Orff έχει μερικά μοναδικά πλεονεκτήματα

  • Είναι διασκεδαστική για παιδιά όλων των ηλικιών.
  • Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα.
  • Διδάσκονται πολλά διαφορετικά στοιχεία μουσικής.
  • Τα παιδιά εκτίθενται σε όργανα, μελωδίες και μουσικές από όλον τον κόσμο.

   Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα από συγκεκριμένα βήματα εκμάθησης:

 • Παρατήρηση

  Το παιδί παρατηρεί τη δασκάλα ή άλλους μαθητές που δρουν ενεργά στο χώρο.

  Μίμηση

  Το παιδί εργάζεται για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στη ρυθμική ομιλία, το τραγούδι, τα κρουστά, το παίξιμο οργάνων και την κίνηση ακολουθώντας τις οδηγίες της δασκάλας.

  Εξερεύνηση/Πειραματισμός

  Το παιδί ανακαλύπτει και εξερευνά τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του τόσο στον ήχο όσο και στην κίνηση. Αυτό το βοηθά να αισθάνεται τη δική του προσωπική μουσικότητα και όχι να αντιγράφει τη μουσικότητα της δασκάλας.

  Αυτοσχεδιασμός/Δημιουργία

  Επέκταση της ικανότητας ως το σημείο όπου το παιδί μπορούν να ξεκινήσει να δημιουργεί αυθόρμητα δικά του μουσικά μοτίβα.

  Ανεξαρτησία

  Το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα να αυτοσχεδιάζει, να αναλύει και να επικοινωνεί μέσα από τη μουσική.