Προνηπιακό τμήμα

 • Στη Γελαστή Φράουλα το προνηπιακό τμήμα είναι ένα ζωτικής σημασίας στάδιο για την μετέπειτα επιτυχία στο νηπιαγωγείο. Tα παιδιά σε αυτό το τμήμα μαθαίνουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά και αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας, δουλεύοντας ανεξάρτητα και σε ομάδες μέσω βιωματικής προσέγγισης της προσχολικής εκπαίδευσης.

  Μαθησιακή προσέγγιση

  Οργάνωση, καθορισμός στόχων και αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους και το περιβάλλον.

  Δημιουργικές τέχνες

  Εκφράζουν συναισθήματα και ιδέες μέσω του τραγουδιού, του χορού, των εικαστικών τεχνών και του δράματος.

  Γλώσσα

  Εφαρμογή τόσο του εκφραστικού όσο και του δεκτικού λεξιλογίου και των δεξιοτήτων συνομιλίας για την αποτελεσματική επικοινωνία.

  Αλφαβητισμός

  Παρουσίαση φωνολογικής κατανόησης, επίγνωσης του αλφαβήτου, δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης.

  Λογική & επιχειρηματολογία

  Εποικοδομητική παρουσίαση της αλληλουχίας, της επίλυσης προβλημάτων και των δεξιοτήτων συμβολικής και κριτικής σκέψης.

  Πρώιμα Μαθηματικά

  Η κατανόηση των μοτίβων, της ταξινόμησης, των αριθμών και της διάταξης, παράλληλα με την εφαρμογή των αριθμών για πρόσθεση, αφαίρεση και μέτρηση.

  Φύση & Επιστήμη

  Παρατήρηση, περιγραφή, πρόβλεψη και συλλογή δεδομένων με σκοπό την κατανόηση και εξερεύνηση του φυσικού κόσμου.

  Κοινωνικότητα

  Ανάπτυξη κατανόησης του εαυτού τους, των οικογενειών τους, των κοινοτήτων τους και του κόσμου γύρω τους.

  Σωματική ανάπτυξη/υγεία

  Ανάπτυξη λεπτών και αδρών κινητικών δεξιοτήτων- κατανόηση της υγείας και της διατροφής.

  Κοινωνική-συναισθηματική ανάπτυξη

  Επίδειξη σεβασμού και ενσυναίσθησης για τους άλλους μέσω της αυτογνωσίας.