Οι εκπαιδευτικοί

 • Στη Γελαστή Φράουλα, θέλουμε το παιδί σας να αισθάνεται ότι εκτιμάται. Ένας από τους καλύτερους τρόπους που γνωρίζουμε για να το κάνουμε, είναι να βεβαιωθούμε ότι οι εκπαιδευτικοί μας αισθάνονται το ίδιο. Παρέχουμε άφθονες ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματικό προσανατολισμό. Με την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, οι εκπαιδευτικοί μας εξουσιοδοτούνται να παρέχουν μια υψηλής ποιότητας εμπειρία πρώιμης εκπαίδευσης για κάθε παιδί στο σχολείο μας.

  Οι εκπαιδευτικοί μας παρέχουν:

  • Υλικά και ενεργές εμπειρίες που χρειάζονται τα παιδιά για να γίνουν κριτικοί στοχαστές και επιλυτές προβλημάτων.
  • Ένα ασφαλές, φροντισμένο και εμπλουτισμένο περιβάλλον που προάγει τη μάθηση και την ανάπτυξη ολόκληρου του παιδιού.
  • Ευκαιρίες για αυτοέκφραση.

  Και οδηγούν με το παράδειγμα!  Ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευτικούς μας ώστε να δημιουργούν δυναμικά περιβάλλοντα στην τάξη, προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών και ισχυρή σχέση με τις οικογένειες.