Μετακίνηση

  • Η μεταφορά των μαθητών μας από το σπίτι στο σχολείο και από το σχολείο στο σπίτι, γίνεται με ιδιόκτητο σχολικό λεωφορείο. Φροντίζουμε ώστε το λεωφορείο να είναι πάντα σε άριστη κατάσταση, ενώ κάνουμε διεξοδικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια του έτους προκειμένου να διασφαλίσουμε τη μέγιστη ασφάλεια των παιδιών που μεταβαίνουν σε αυτό.

     

    Ο οδηγός που στελεχώνει το σχολικό λεωφορείο είναι έμπειρος, κάτοχος ειδικού διπλώματος μεταφοράς προσώπων με λεωφορεία και κάτοχος ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας). Οι συνοδοί του σχολικού είναι επίσης πλήρως εξοικειωμένες με τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται στο σχολικό λεωφορείο και μεριμνούμε ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.