Εκπαιδευτική διαδικασία

  • Η καινοτόμος εκπαιδευτική μας προσέγγιση ενισχύει και αναπτύσσει ό,τι κάνει το παιδί σας μοναδικό. Εστιάζοντας σε κάθε παιδί ξεχωριστά, το βοηθάμε να αναπτύξει ακαδημαϊκές δεξιότητες και δεξιότητες ζωής – όπως η επικοινωνία και η δημιουργία φίλων – για να είναι έτοιμο για το δημοτικό σχολείο. Παρατηρούμε και αξιολογούμε κάθε παιδί ώστε να μάθουμε τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του. Χρησιμοποιούμε αυτές τις παρατηρήσεις και τις αξιολογήσεις για να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει σε κάθε παιδί.